Het nieuwe groen

kaarsrechte wegen
doorsnijden het gepachte
land van rechthoekige, zware
kleivelden onderbroken door
waterlopen en jaren vijftig
boerenerven

op optimale afstanden zwicht
dit pionierslandschap voor
de drukte van dorpen en steden
waar fabrieken, winkels en huizen
een lappendeken vormen

rijen stalen wieken vangen
moeiteloos de wind
die over de eindeloze leegte heeft geraasd
waar wild vrij lijkt rond te zwerven
door een woestijn van
dode bomen en gras
slechts begrensd door water
spoor en stad

de wind
—die ooit woelige golven schiep
op de legendarische Zuiderzee
en dwong toen kwetsbare schepen te vluchten
naar havens vandaag omsingeld door boerenwei—
wordt nu
door de mens getemd
en wekt de schone stroom
waarmee hij nieuwe
veroveringen kan beleven
in zijn virtuele wereld

© Dave Thomas 2017